آواز قو

........................جز نام خدا واژه ای برای آغاز نیست......

......عبور باید کرد

صدای باد می آید .عبور باید کرد...

                         و من مسافرم .ای بادهای همواره !

                                    مرا به وسعت تشکیل برگها ببرید.

                                                 مرا به کودکی شور آب ها برسانید...                                      

گلبرگهای تنهایی112

بانام ویاد خدای مهربان........ سلام دوستان .......خداوندنگخدارتون باشه...... عزیزان دلم براتون تنگ شده.....   شما خوبان سنگ صبورم بودید......امان از دست موشهای مابین دیوار.............. چند وقت   میشه که ازدوستانم خبری  ندارم. خوب اینطوری شاید بهتر باشه..... ولی بازم نظرم عوض شد ، شنیده امسخنی که پیرمغان گفت.... فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت...... حدیث هول قیامت واعظ شهر...... کنایتیست که از روزگار هجران گفت...... روزگار سختیست گه میگذره .ولی جای شکر و حمد خدا رو داره که همانطور که گذشت ،این نیز بگذرد.....و روسیاهی به روی سیاه افراد عقده ای میماند تا ببینند شخصی ب...
14 بهمن 1393

گلبرگهای تنهایی١١١

سلام,بانام و یاد خدا .... من خوبم ,عایم ,بهتر ازین نمیشه...... خدایا سپاسگزارم.....من,خوبه,خوبه,خوبم......دوستانم را بسیار دوستارم.....و دشمنانم را .....ودشمنانم را عزت نفس آرزومندم.....خدایا آگاهشان کن......بار الهی,عزت از تو میطلبم ,......خزایا و نعمتهایت را بسیار شاکرم,زیرا همیشهافرادی که ,تو خواستی از سرراهم برداری  ریبا برداستی......شکر و حمد فقط برای تو و تنها تو خداجون همیشه فکر میکردم ,خیلی تنهام....ولی الان میبینم تو که هستی ,تنها که نیستم ......بلکه بیش از همه ایمن تر و سلامتم.خدایا تنهایم مگزار.....الهی آمین....نبود بعضیها چقدر لذت بخشه.. :-Pکسانیکه بودشان مصیبت,نبودشان آرامش.....بودشان دلهره......نبودشان آسایش.......خدا...
27 آبان 1393

گلبرگهای تنهایی ١١٠

بانام و یاد خدای مهربان..... سلام دوستان .خوبین ,منکه به حمد و سپاس از خدای مهربانم خوبم..... مشغول زندگی ,وسپاسگزاری از خدای مهربانم.... زندگی بی مکث ادامه دارد.....هرکسی وظیفه خودشو اجرا میکنه.....شکر,الحمدولله..... من ,مشغول جمع آوری وسایل و جابجایی .....جاگزاشتن این خونه و نزدیکتر شدن به ندای حق.....و گامی دگر برای ادای وظیفه ......سخت مشغول جمع کردن وسایلم ....ولی مثل همیشه نمیتونم کارهارو بخوبی انجام بدم....باکمک بچه ها که خدا حفظشون کنه مقداری جابجای کردیم تا فردا بقیه وسایلو انتقال بدم......واقعا اگر خدا کمکم نکنه هیچم .....خدا عزیزای همه رو نگهداره بچه ها مدام تو زحمت بودن.... :-D:-!   خداقوتشون بده.... امروزهم جمع...
25 مهر 1393

گلبرگهای تنهایی١٠٩

بانام یادخدای مهربان....... سلام دوستان ,خوبین,من با حمد و سپاس از خدای یگانه حالم خوبه ......شکر لحظه ب لحظه خالق یکتا بر من واجب والزامیست..... پسرکوچولوی من ,که حالا مردی شده ,شب عیدغدیرر,دست بانوی خونه اشو گرفت و رفت سرزندگیش.........دوریش سخته ,ولی براشون آرزوی خوشبختی میکنم ..... خدایا همه جوونهارو خوشبخت کن.......خدایاشکرت.....
24 مهر 1393

گلبرگهای تنهایی١٠٩

بانام یادخدای مهربان....... سلام دوستان ,خوبین,من با حمد و سپاس از خدای یگانه حالم خوبه ......شکر لحظه ب لحظه خالق یکتا بر من واجب والزامیست..... پسرکوچولوی من ,که حالا مردی شده ,شب عیدغدیرر,دست بانوی خونه اشو گرفت و رفت سرزندگیش.........دوریش سخته ,ولی براشون آرزوی خوشبختی میکنم ..... خدایا همه جوونهارو خوشبخت کن.......خدایاشکرت..... باسپاس  ازشما عزیزانم که تا بقیه مطالب منو همراهی میکنید........سید کوچولوی که تا دیروز از پی توپی میدوید و بازیگوشی میکرد ,حالامرد زندگی فاطمه بانو شده . خدایا نسلشو صحیح و سالم بگردان......درپناه خودت حفظ شون کن.......خدایا فرزندانی سالم و صالح بهشون عنایت بفرما.... خدایا داغشونو نبینم.....سجده ...
24 مهر 1393

گلبرگهای تنهایی ١٠٨

بنام خدا سلام عزیزان.... خوبین ؟منم به لطف خدا خوبم,دنیایی متفاوت رو میگدذرونم ,دنیای پر از اتفاقات هوب و خوب ,نمیگم بد زیرا هیچ بدی وجود نداره که بد مطلق باشه و هیچ خوب مطلق وجود نداره ..........خدای سپاسگزارم,و هرلحظه شاکر و منانم .....یالطیف ,ازتو لطیفتر کیست ,مهربانم ....اگر لحظه جای تو از زندگیمان تهی شود ,فاجعه ای بس اشف بار و تاسف انگیز است....خدایا تورو به خداییت سوگند دستمان بگیر:'(نه مچمان را ....خدایا توکل برخودت....من یادگرفتم که نگویم مشگل بزرگی دارم بلکه به مشکلم بگویم من خدا ی دارم
10 مهر 1393

گلبرگهای تنهایی ١٠۶

بانام و یاد خدای  بزرگ و مهربان سلام دوستان..... خوبین عزیزان ...همیشه خوب و خوش باشین....خدایا شکرت .زندگی با همه سختیهاش میگذره ....خدایا باقی مانده زندگی منو ختم بخیر بگردان....خدایا دوستت دارم ....همهچی مصلحت  توست....خودت منو بیمه کن........ خدایا شکرت ....سید جمالم به سلامتی ازدواج کرد ,خدایا عاقبت بخیر بگردانش....و زندگی خوبی رو تشکیل بده....دنیا برام خیلی زیبا شده .حمد و سپاس مخصوص خ ودته خداجون......من بابت همه ی خوبیها  و بدیهایش بسیار امیدوارکننده است.....یا  
31 شهريور 1393

گلبرهای تنهایی ۱۰۷

سلام عزریزان نام و یاد خدا همدم همیشه مو ..... خدایا خیلی خوشحالم ...و س اسگزارم زیرا هرچه خوبی که توخواستی به من عطا فرمودی ....تا چندین روز دیگه خداوند به من نوه ی عزیز دیگری عطا میفرماید ..... این پسر کوچولوی من امیر علی نام دارد و زینت بخش زندگی سید جلال من میشود و فرزندانش به لطف خدا یک دختر و یک پسر میشو.......خدایا شکر و سپاس ....خداجونم متشکرم......
30 شهريور 1393

گلبرگهای تنهایی ۱۰۵

سلام وبانام ویاد خدای مهربلن  خوبین دوستان .... منکه به لطف خدای متعال خوبم .همچنان زندگی با کم و کاستی خوبی و خو‌شی و نظرخدای خوب میگذره ......شکر و حمد وسپاس ...... عروسی سید م نزدیکه من خیلی خوشحالم و برای همه ی جوونها خوشبختی و سلامتی ازخدای مهربانم میطلبم....خبر خوب دیگه ای هم دارم که سیدجمالم به سلامتی ازدواج کرد و خداوند عروس گل دیگری رو به خانواده ی ما عطاکرد ...خدایا شکرت که بچه های من دارن زندگیشونو کامل میکنن....خدایا شکرت.....
27 شهريور 1393
niniweblog
تمامی حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به آواز قو می باشد